Soutěžní řád

1. Turnaj je pořádán pro dvojice mužů od 15 let, vždy první červnovou sobotu nebo neděli v kalendářním roce. 
2. Sportovní disciplíny jsou stolní tenis debl, nohejbal dvojic, tenis debl, volejbalový debl, kopaná penalty, házená  hody sedmiček, košíková hody šestek.
3. V průběhu turnaje nemůže mít družstvo (rozumí se dvojice) náhradníka. V případě nedohrání turnaje (např. zranění partnera) dvojice odstupuje a startovné se nevrací, dosavadní body zůstávají a dvojici se započítávají do konečného pořadí.
4. Turnaj je primárně uzavřený, tedy pro zvané účastníky, případně jejich přátele.  V případě volných míst pořadatel vyhlásí možnost veřejné registrace.  Po uskutečnění registrace je tým povinen zaplatit startovné nejpozději do 14 dnů od potvrzení účasti pořadatelem. Nejpozdější termín zaplacení startovného je 30 dní před turnajem. 
5. Pořadatel může turnaj zrušit a to kdykoli před jeho zacátkem, pokud jeho pořádání nebude možné z vyšších důvodů ( počasí, nezpůsobilost sportoviště ).  V tomto případě pořadatel vyhlásí náhradní termín v daném kalendářním roce.  Startovné se nevrací a je započítáno do nového termínu.
6. Na turnaj dohlíží hlavní rozhodčí. Bude-li odehrána část turnaje a nebude možné v turnaji pokračovat, má právo rozhodčí vyhodnotit turnaj dle aktuálně dosažených bodů ve všech disciplínách. Dále je rozhodčí oprávněn provést zkrácení těchto i jiných disciplín vhodným způsobem (při nepřízni počasí, pokročilém čase, atd.).
7. Losování do skupin i do jednotlivých disciplín je veřejné a bez nasazování.
8. V jednotlivých disciplínách bude hráno systémem celkového pořadí. V každé disciplíně získá tým podle pořadí odpovídající počet bodů, který je určen hracím systémem pro danou velikost.   
9. Dvojice získává příslušný počet bodů, i když bude mít volný los. Hlavní rozhodčí má přitom povinnost použít pavouka s příslušným počtem předkol podle počtu účastníků.  
10. Konečné pořadí je dáno výsledkem součtu všech získaných bodů za umístění v jednotlivých disciplínách. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet prvních míst, případně druhých, třetích, čtvrtých,  atd. Při rovnosti bodů i všech pořadí (rozumí se úplné) rozhoduje umístění v tenise.
11. Účastníci jsou povinni rozhodovat zápas sami - v případě sporného bodu se hraje nový míč. 
12. Po skončení každé disciplíny odpovídá vítěz za neprodlené nahlášení výsledků zapisovateli / rozhodčímu tak, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení mezi zápasy.   
13. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.